Agressie

Agressie is geen ongewoon fenomeen bij mensen met een verstandelijke beperking.

Zicht hebben op het waarom en hoe, helpt om handvaten te ontwikkelen in het omgaan met en begeleiden van deze mensen te ontwikkelen.

In deze slideshow kan u meer informatie terugvinden.