Autisme en depressie

Mensen met autisme lijken gevoeliger voor een depressie dan anderen. Heeft de overprikkeling hier iets mee te maken? En hoe ga je er dan mee om. Is medicatie of psychotherapie aangewezen? En wanneer is een depressie een depressie, en wanneer moet je reageren. Deze tekst werd geschreven nav een avond rondom depressie, op vraag van de Pass-groep.
 
U kan het pdf-bestand hier downloaden.