Wie zijn wij en wat doen we?

Els Ronsse 

Els

Els studeerde in 1995 af in de klinische psychologie (UGent), en volgde daarnaast ook nog een integratieve psychotherapieopleiding. Ze werkte 15 jaar als orthoagoog bij mensen met een verstandelijke beperking en autisme, en opende daarnaast in 2000 een eigen praktijk gericht op mensen met autisme en een normale begaafdheid.

Naast haar werk als psychologe is ze werkzaam als voorzitter van de vlaamse regiegroep Sen-Seo en is ze ook aktief betrokken bij partneravonden georganiseerd door de Vlaamse Vereniging Autisme.

Els biedt naast individuele begeleiding en auti-coaching ook supervisie en vorming aan rond thema's die met autisme en/of verstandelijke beperking te maken hebben.

Daarnaast coordineert zij binnen PsySense de aanmeldingen. 

Klik hier voor CV

 

 Geregistreerd als werkzaam psycholoog
  Lid van de Vlaamse Vereniging voor klinisch psychologen en de Belgische federatie voor psychologen
  Erkenningsnummer: 722104716   Ond.Nr: BE 871.557.569

 

Te contacteren via: +32 (0)497 83 78 26 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 


Valerie Verstraete

Valerie studeerde in 2003 af als psychologe aan de Gentse Universiteit Ze is werkzaam binnen de poliklinische werking van het psychiatrisch centrum Dr. Guislain en binnen PsySense. In beiden neemt ze vooral het luik diagnostiek op zich, naast een stukje psycho-educatie en coaching van mensen met autisme. 

Om een goede begeleiding of behandeling te bieden, kan namelijk afhankelijk van de aard van de problemen, verkennende of verdiepende diagnostiek zinvol zijn. Soms zijn afnames van testen of vragenlijsten aangewezen, of het gebruik van observaties.

Dit kan zowel gaan over een diagnosestelling van een verstandelijke beperking als van bijkomende psychische stoornissen en/of gedragsproblemen, als over diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen. De specialisatie hierbij ligt in het diagnosticeren van autismespectrumstoornis en/of AD(H)D, concentratieonderzoek en intelligentieonderzoek.

Klik hier voor CV

 

Geregistreerd als werkzaam psycholoog
Lid van de Vlaamse Vereniging voor klinisch psychologen en de Belgische federatie voor psychologen.

Erkenningsnummer 8023105.724

Ond.Nr. Be0882623982

 

Te contacteren via: +32 (0)495 99 97 01 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 


Sofie Vermeersch

Sofie studeerde in 2000 af als ergotherapeute. Ze werkte jaren als arbeidstrajectbegeleidster op een resocialisatieafdeling, en legde zich daarna toe op het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking in hun dagbesteding. Sinds 2008 werkt Sofie mee, eerst in de polikliniek van het P.C. Guislain, en later in PsySense, waarbij ze instaat voor de observatie en screening van mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast biedt ze individuele coaching Bij volwassenen  met een verstandelijke beperking werkt ze vooral rond zelfbeeld en assertiviteit,executieve functies en sociale vaardigheden.

 

Klik hier voor CV

 

Te contacteren via: +32 (0)473 44 24 73 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 


Isabelle Claeys

Isabelle studeerde in 1995 af als psychologe aan de Gentse universiteit en volgt daarnaast een oplossingsgerichte psychotherapieopleiding aan het Korzysbski-instituut te Brugge.Vanuit een medische interesse verdiepte ze zich verder in het domein van de psycho-oncologie, met oog voor cognitieve en gedragstherapeutische elementen. In de opleiding tot HSP master coach vond ze de uitdaging om haar persoonlijke ervaring te koppelen aan een professioneel kader.  Een aantal werkervaringen als medewerker op A-dienst Maria Middelares (korte opnamedienst) en in creatieve therapie bij MPI in Beerlegem brachten daarnaast interesse bij voor het werken rond depressie en rouw.

Op dit moment begeleidt Isabelle voornamelijk mensen met depressie, dwangstoornis, laag zelfbeeld, hoogsensitiviteit, verwerkingsproblemen of levensvragen.

Ook partners van mensen met autisme kunnen bij haar terecht voor begeleiding.

Klik hier voor CV

 

Geregistreerd als werkzaam psycholoog
Lid van de Vlaamse Vereniging voor klinisch psychologen en de Belgische federatie voor psychologen
Erkenningsnummer:702110372
Ond.Nr: BE 0835.739.231

 

Te contacteren via: +32 (0)476 77 66 70 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 


Marie-Anne Staessens

 

Marie-Anne behaalde in 1976 het diploma van licentiate in de psychologische en pedagogische wetenschappen, richting ontwikkelings en klinisch psychologe.

Daarnaast volgde ze de opleiding gezins-en relatietherapie (Kern) , gedragstherapie (UGent) , narratieve gesprekken (interactieacademie) en oplossingsgericht begeleiden (Korzybski instuut).

Ze heeft ervaring in het begeleiden van jongeren en gezinnen in crisissituaties, opvoedingsondersteuning voor gezinnen met een kind met een beperking, het begeleiden van kinderen en jongeren met een diagnose uit ASS, en advies en oriëntatie voor personen met een arbeidsbeperking.

 

 

Te contacteren via: +32 (0)470 60 28 42 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 


Greta Van Impe

Greta werkt al jarenlang als psychiatrisch verpleegkundige en heeft veel ervaring in het werken met ontwikkelingsstoornissen. Ze werkt vanuit de thuissituatie, waarbij ze samen met iemand op zoek gaat hoe zijn leefomgeving kan worden aangepast. Dit kan individueel zijn, en/of samen met gezinsleden/huisgenoten. Daarnaast biedt  ze ook hulp bij informatieverwerking en administratieve zaken.

In het team van PsySense helpt ze mee om theorie om te zetten in praktijk. Mensen met autisme en adhd bv. kunnen bij haar terecht om een dagplanning op te maken, het huishouden helpen te organiseren, om een (vrijwilligers)job te zoeken of om de vrije tijd in te vullen.  

Bedoeling van begeleiding door Greta is in de eerste plaats om samen de weg af te leggen naar een minder stresserend leven met meer duidelijkheid, aanvaarding en meer  veerkracht in het leven. En dit door dingen samen te doen.

Ond.Nr. BE05 06 94 17 94

 

Te contacteren via: +32 (0)498 75 55 39 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 


Natalie De Reghel

Natalie studeerde in 2000 af als orthopedagoge aan de Gentse Universiteit.
Zij werkt sedertdien als thuisbegeleidster bij vzw De Tandem. Hier begeleidt zij gezinnen met een kind/jongere met een verstandelijke beperking en/of bijkomende problemen.

Vanuit Psysense wil Natalie ouder- en gezinsbegeleiding aanbieden voor elk gezin.                               

Ouderschap is een hele opgave. Het is een voortdurend proces waarin ouders elke dag opnieuw moeten zoeken, uitvinden en proberen wat op dit moment werkt, bij dit kind, in deze situatie.

Het hoeft geen betoog dat opvoeden niet altijd vlot verloopt. Ouders hebben immers méér te doen dan enkel opvoeden en kinderen worden méér dan enkel door hun ouders beïnvloed.

Als orthopedagoge en bemiddelaar in Familiezaken wil Natalie ouders ondersteunen in hun ouderschap. Ze wil het verhaal van het gezin beluisteren. Ze wil samen met ouders begrijpen waarom het loopt zoals het loopt, thuis en daarbuiten. Ze wil zicht krijgen op de bekommernissen. Ze wil met ouders uitzoeken waarom kinderen doen of niet doen wat van hen verwacht wordt. Ze gaat mee op zoek naar een aanpak op maat van het gezin.

Binnen deze begeleiding gaat ze vooral aan de slag met ouders. Ook andere gezins-/familieleden kunnen betrokken worden bij de gesprekken.  

Klik hier voor CV.

Lid van de Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen vzw. (VVO)
Ondernemingsnummer: 0681.581.188

 

Te contacteren via: +32 (0)470 95 23 18 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Samenwerkende artsen:

Dr. Gunther Degraeve

Dr. Gunther Degraeve is een volwassen-psychiater met een specifieke interesse in ontwikkelingsstoornissen en heeft daarnaast een uitgebreide ervaring binnen de VAPH-sector. Hij heeft een eigen praktijk in Maldegem, is verbonden aan het P.C. dr. Guislain en als consulterend psychiater verbonden aan een aantal VAPH-voorzieningen. 

Binnen PsySense denkt hij mee binnen diagnostische processen en in intervisie. Daarnaast is hij ook beschikbaar voor een tweede opinion en psycho-farmacologisch advies. 

Riziv 1-36314-68-780

Te contacteren via: +32 (0)50 71 41 10

 

Dr. Linda Baudewijns

Dr. LInda Baudewijns is een volwassen-psychiater met eveneens een specifieke interesse in ontwikkelingsstoornissen en uitgebreide ervaring met mensen met een verstandelijke beperking. Ze heeft een eigen praktijk in Merelbeke, Wisselbos 10 en is verbonden aan het P.C. Guislain en aan de groepspraktijk van Psy-Meer. 

te contacteren via +32 (0)9/2321691 of  028803539 op maandagavond, donderdagavond, vrijdag overdag en zaterdagvoormiddag.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Afdrukken