Verslaving bij mensen met een verstandelijke beperking

Net zoals andere volwassenen raken ook mensen met een verstandelijke beperking soms verslaafd.

in welke mate speelt emotionele ontwikkeling een rol, en wat wil dit zeggen in het begeleiden van mensen. Moet je de focus op hun verstandelijke beperking leggen, of op hun verslaving? Zijn mensen beter af met handicapspecifieke ondersteuning, of helpt het hen eerder om specifieke begeleiding rond hun verslaving te krijgen? En wat met hun emotionele ontwikkeling?

Lees meer

Emotionele ontwikkeling samen met...

Bij mensen met een verstandelijke beperking speelt de emotionele ontwikkeling een grote rol bij het ontwikkelen van signaalgedrag. Samen met een aantal richtlijnen bekijken we wat dit voor mensen met een beperking betekent.

Lees meer

Autisme: van gedrag tot diagnostiek

Tijdens het Guislaincolloquim brachten we een bijdrage rond de diagnostiek van autismespectrumstoornissen bij normaal begaafde mensen. Wanneer men spreekt over een autismespectrumstoornis,
spreekt men algauw over een vrijuitgebreid onderzoek om tot
een diagnose te komen. De meeste van deze onderzoeken zijn
gebaseerd op protocollen, en volgen hierbij ook de
achterliggende cognitieve theorieën in verband met centrale
coherentie, theory of mind en executieve functies. Om dit te
bekijken bestaan verschillende instrumenten, sommigen
uitsluitend hiervoor ontwikkeld, anderen partieel terug te vinden
in ruimere screeningsinstrumenten en vragenlijsten. Het
samenleggen van deze verschillende elementen helpt het
mogelijke autistische beeld in te kleuren, en biedt tegelijkertijd al
een eerste kans aan psycho-educatie bij normaal begaafde
volwassenen met een Wanneer men spreekt over een autismespectrumstoornis,
spreekt men algauw over een vrijuitgebreid onderzoek om tot
een diagnose te komen. De meeste van deze onderzoeken zijn
gebaseerd op protocollen, en volgen hierbij ook de
achterliggende cognitieve theorieën in verband met centrale
coherentie, theory of mind en executieve functies. Om dit te
bekijken bestaan verschillende instrumenten, sommigen
uitsluitend hiervoor ontwikkeld, anderen partieel terug te vinden
in ruimere screeningsinstrumenten en vragenlijsten. Het
samenleggen van deze verschillende elementen helpt het
mogelijke autistische beeld in te kleuren, en biedt tegelijkertijd al
een eerste kans aan psycho-educatie bij normaal begaafde
volwassenen met een
Wanneer men spreekt over een autismespectrumstoornis, spreekt men algauw over een vrijuitgebreid onderzoek om tot een diagnose te komen. De meeste van deze onderzoeken zijn gebaseerd op protocollen, en volgen hierbij ook de achterliggende cognitieve theorieën in verband met centrale coherentie, theory of mind en executieve functies.Wanneer men spreekt over een autismespectrumstoornis, spreekt men algauw over een vrijuitgebreid onderzoek om tot een diagnose te komen. De meeste van deze onderzoeken zijn gebaseerd op protocollen, en volgen hierbij ook de achterliggende cognitieve theorieën in verband met centrale coherentie, theory of mind en executieve functies. 

Lees meer

Agressie

Agressie is geen ongewoon fenomeen bij mensen met een verstandelijke beperking.

Zicht hebben op het waarom en hoe, helpt om handvaten te ontwikkelen in het omgaan met en begeleiden van deze mensen te ontwikkelen.

Lees meer

Klachten en feedback

Binnen de hulpverlening krijgen we allemaal te maken met ongenoegens, niet tevreden zijn en klachten.

Dit is menselijk, overal waar mensen samen zijn, ontstaan er kleine wrijvingen. Toch weten we vaak niet hoe er mee om te gaan.

En nochtans, met wat simpele achtergronden, zicht op elementaire mechanismen raken we al een heel eind verder.

Lees meer

Hechting

Een veilige hechting is belangrijk voor iedereen. Maar wat als je een verstandelijke beperking hebt? Komt die hechting dan in het gedrang?  En als je een trauma meemaakt, welk effect heeft dit dan op je hechtingsgevoel?

Lees meer

Loslaten en vasthouden

In het begeleiden van mensen met autisme kom je vaak in een spanningsveld terecht. Enerzijds stimuleer je naar zelfstandigheid, naar emancipatorisch werken, en anderzijds probeer je een veiligheid te creëren door een bekende structuur en basis te bieden.

Lees meer

Misbruik

Mensen met een verstandelijke beperking zijn vaker slachtoffer van misbruik. En als begeleider stel je jezelf dan de vraag: 'hoe pak ik dit aan?', ' wat te doen met medebewoners?', en wat met mijn eigen gevoel en positie?

Lees meer

Over grenzen

We botsen in ons werken allemaal op grenzen, zowel fysiek als emotioneel. Weegt dit niet nog meer door als je met minder weerbare mensen werkt, of mensen die vanuit hun beperking geen grenzen zien/voelen, en bijgevolg ook niet respecteren?

Lees meer

Privacy, een recht

Privacy is een recht, en we zijn dan ook gesteld op onze privacy, vaak in kleine dingen. Als je een verstandelijke beperking hebt, is het moeilijker om dit recht uit te oefenen, vanuit gezondheids- of veiligheidsoverwegen.

Lees meer

Stemmingsstoornissen

Wie kent het niet, het 'feeling blue' gevoel? Maar wat als je dit alle dagen hebt? En wat als je een verstandelijke beperking hebt? Is een depressie, of een verstoorde gemoedstoestand dan nog wel hetzelfde? 

Lees meer

Stevig Staan

Ken je dat gevoel als begeleider, waarbij je twijfelt, je afvraagt of je je bewoners wel biedt wat ze nodig hebben? En wat hebben ze eigenlijk nodig? Kunnen ze het zelf uiten? Hoe kan jij hen helpen om dit te ontdekken, en dit ook waar te maken?

Lees meer