Oplossingsgericht omgaan met hoogsensitiviteit

De hype rond hoogsensitivteit is enorm dezer dagen n.a.v. boeken, getuigenissen en sensibilisering. Dat is op zich goed nieuws, want al die belangstelling haalt het onderwerp uit de taboesfeer en maakt het bespreekbaar. Anderzijds wordt er te veel en te snel met een label gezwaaid, zeker met dat van hoogsensitivteit. En eigenlijk gaat het om een persoonlijkheidskenmerk. In dit werk licht Isabelle Claeys toe hoe zij naar hoogsensitiviteit kijkt en hoe ze ermee omgaat vanuit de oplossingsgerichte therapie.

Een blik op de emotionele ontwikkeling bij mensen met autisme

De emotionele ontwikkeling bij mensen met een beperking staat al een tijdje in  de kijker. Recente inzichten binnen zowel gedrags- als neurowetenschappen geven namelijk aan dat cognitie en emotie niet noodzakelijk evenredig ontwikkelen. Dit biedt veel nieuwe begeleidingsmogelijkheden rond de psychosociale problematiek bij mensen met een verstandelijke beperking. 

Lees meer

Autisme voor beginners

In deze basispresentatie nemen we u mee in wat autisme kan betekenen. We benadrukken hierbij dat het echt wel rond basismateriaal gaat, en nog steeds vertaald moet worden naar een persoon en zijn eigenheid, in de context waarin hij leeft en de cultuur waaruit iemand afkomstig is.

Lees meer

Aan het werk met autisme

Naar aanleiding van de moeite die mensen met autisme ervaren, startte er in Oost-Vlaanderen een bevraging bij een groep normaal begaafde mensen met autisme. Deze resultaten werden neergeschreven in een aanbeveling, die u samen met wat algemene informatie kan downloaden.

Lees meer

Sociale vaardigheden

Veel mensen met autisme hebben moeite met sociale vaardigheden. Op een gespreksavond voor de Vlaamse Vereniging Autisme vatten we een aantal dingen hierrond samen. Bent u nieuwsgierig? 

Lees meer

(On)draaglijk Lijden

In het boek (On)Draaglijk Lijden getuigen 26 auteurs over een vorm van psychisch lijden. Ze nemen ons mee achter de Naamloosdekmantel van normaal ogende en functionerende mensen die noodgedwongen een wereld van lijden verbergen, te vaak op de grens van het leefbare. Deze blik achter de schermen van mensen met een vorm van autisme of het syndroom van Asperger, helpt ons ongetwijfeld om meer inzicht te krijgen in hun levensmoeheid en soms ook, hun doodsverlangen.

Lees meer

Als het leven dwingend stilvalt

Iemand met autisme kan soms gewoon niet verder. Hij is zo overprikkeld geraakt, dat zijn neurologisch circuit op 'reserve' werkt. En dan zien we een depressief iemand. Wat kan iemand met autisme hier zelf aan doen, en wat niet, en wat zijn de risico's op herval?

Lees meer

Autisme en Relaties

Kunnen mensen met autisme een relatie hebben? En is die dan anders? En zo ja, wat is er anders aan? En wat is hetzelfde als bij een relatie met iemand zonder autisme? 

Lees meer

En wat na de diagnose?

Misschien wil je wel dat je familie en vrienden nu weten wat autisme is, en wat dit concreet voor jezelf, je zoon of je dochter betekent. Dan kan je beroep doen op PsySense om dit op een avond of een zaterdagnamiddag aan je netwerk uit te leggen, op een eenvoudige manier, en op zo een manier dat de dingen die in de relatie met hen, moeilijk lopen, ook verklaard worden.

Lees meer

Voel jij wat ik bedoel

Het is niet makkelijk voor iemand met autisme om in te schatten wat iemand anders voelt. Ook uiten wat hijzelf aan emoties ervaart, of interpreteren van waaruit dit komt, blijkt soms moeilijk. Maar toch is hij daarom niet ongevoelig! Integendeel, misschien is hypersensitief en overweldigend emotioneel soms beter als typering.

Lees meer

Communicatie

Communiceren, nuances begrijpen, dubbele boodschappen interpreteren. Het is voor mensen met autisme niet makkelijk. Het hebben van een gestoorde communicatie is zelfs één van de drie clusterproblemen van een autismespectrumstoornis. Kan je praten en luisteren dan ook 'verbeteren'?

Communicatie is praten en luisteren tegelijk, is informatie ontvangen en uitsturen. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt communicatie in al zijn facetten geïllustreerd.

Lees meer

De Anderen en Ik

Mensen met autisme zijn minder sociaal, sommigen spreken zelfs over asociaal. Het is inderdaad zo dat een aantal mensen met autisme een gebrekkig inlevingsvermogen hebben, en bijgevolg ook minder sociaal reageren. Maar of zij dit bewust doen?

Aandacht hebben voor elkaar is geen makkelijke zaak. Zeker niet als je autisme hebt, en soms gewoon niet weet wat de andere bedoelt, al ver van te achterhalen wat hij voelt. En toch is het belangrijk in het sociaal verkeer. Dit, en nog veel andere elementen vind u in de bijhorende presentatie.

Lees meer

Diagnostiek

Is een diagnosestelling belangrijk voor mensen met autisme? En waar vind je dergelijke diagnoses? Kunnen alle centra dat? En hoe gaat het in zijn werk?  

Op vraag van de PASS-groep Gent werd een voordracht georganiseerd rond diagnostiek bij mensen met een autismespectrumstoornis. De voor- en nadelen worden op een rijtje gezet, alsmede de werkwijze binnen de meeste diagnostische centra.  Er wordt ook aandacht besteed aan mogelijke signalen om naar een diagnostisch proces te grijpen.

Lees meer

Met 20 jaar vertraging

Over mensen met een verstandelijke handicap die pas op latere leeftijd in een werking terechtkwamen waar concreet rond hun handicap autisme werd gewerkt.

Lees meer

Verbale en fysieke Agressie

Mensen met autisme komen soms agressief uit de hoek, vaak verbaal, soms fysiek. Hoe komt het? Wat zijn de verschillende vormen van agressie, en hoe moet je er mee omgaan...

Lees meer

Olga Bogdashina

Olga Bogdashina schreef het boek over zintuiglijke waarneming bij mensen met ASS. Voor sommige mensen met autisme is het namelijk niet zo vanzelfsprekend dat zij zien wat anderen ook zien, dat ze waarnemen wat anderen ook waarnemen.

Lees meer

Autisme en depressie

Mensen met autisme lijken gevoeliger voor een depressie dan anderen. Heeft de overprikkeling hier iets mee te maken? En hoe ga je er dan mee om. Is medicatie of psychotherapie aangewezen? En wanneer is een depressie een depressie, en wanneer moet je reageren. Deze tekst werd geschreven nav een avond rondom depressie, op vraag van de Pass-groep.

Lees meer

Autisme en de gevolgen


Op zoek naar een algemene presentatie over autisme? We nemen je in vogelvlucht mee. Dit is de neerslag van een voordracht in PsySense.

Lees meer