Autisme en emotionele ontwikkeling

Datum: Woensdag 17 April 2019
Tijdstip: 08:00 - 21:00
Locatie: utrecht


Omschrijving:

Een aantal mensen met autisme is zoekend als het gaat om emoties. Ze vinden het lastig om hun eigen emoties te herkennen en te uiten. Mensen met autisme zijn daarnaast minder goed in het herkennen van emotionele signalen bij andere mensen. Soms krijgen mensen met autisme het advies om aan hun sociale vaardigheden te werken. Hoe kan het model van emotionele ontwikkeling hen hierbij helpen? Dit model is door de psychiater en kinderpsychiater Anton Došen ontworpen. In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking heeft het nieuwe invalshoeken opgeleverd voor het ondersteunen van mensen met ernstig probleemgedrag.

 

Tijdens deze studiedag gaat Els Ronsse onder andere in op het model van Došen en op de vraag hoe dit model gebruikt kan worden in de hulpverlening aan mensen met autisme en een normale begaafdheid. Zij doet dit door de basale emotionele behoeften te benoemen en te laten zien hoe mensen met autisme op basis van die behoeften zichzelf beter kunnen leren kennen. Daarnaast bespreekt ze welke behoeften mensen met autisme kunnen herkennen bij hun omgeving en hoe ze hier op in kunnen spelen. Het herkennen en uiten van emoties is een belangrijk thema dat besproken zal worden.

Extra informatie:

fortior.nl