Communicatie

Communiceren, nuances begrijpen, dubbele boodschappen interpreteren. Het is voor mensen met autisme niet makkelijk. Het hebben van een gestoorde communicatie is zelfs één van de drie clusterproblemen van een autismespectrumstoornis. kan je praten en luisteren dan ook 'verbeteren'?

Communicatie is praten en luisteren tegelijk, is informatie ontvangen en uitsturen. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt communicatie in al zijn facetten geïllustreerd.

Lees meer...

De Anderen en Ik

Mensen met autisme zijn minder sociaal, sommigen spreken zelfs over asociaal. Het is inderdaad zo dat een aantal mensen met autisme een gebrekkig inlevingsvermogen hebben, en bijgevolg ook minder sociaal reageren. Maar of zij dit bewust doen?

Aandacht hebben voor elkaar is geen makkelijke zaak. Zeker niet als je autisme hebt, en soms gewoon niet weet wat de andere bedoelt, al ver van te achterhalen wat hij voelt. En toch is het belangrijk in het sociaal verkeer. Dit, en nog veel andere elementen vind u in de bijhorende presentatie.

Lees meer...

Diagnostiek

Is een diagnosestelling belangrijk voor mensen met autisme? En waar vind je dergelijke diagnoses? Kunnen alle centra dat? En hoe gaat het in zijn werk?  

Op vraag van de PASS-groep Gent werd een voordracht georganiseerd rond diagnostiek bij mensen met een autismespectrumstoornis. De voor- en nadelen worden op een rijtje gezet, alsmede de werkwijze binnen de meeste diagnostische centra.  Er wordt ook aandacht besteed aan mogelijke signalen om naar een diagnostisch proces te grijpen.

Lees meer...

Verbale en fysieke Agressie

Mensen met autisme komen soms agressief uit de hoek, vaak verbaal, soms fysiek. Hoe komt het? Wat zijn de verschillende vormen van agressie, en hoe moet je er mee omgaan...

Lees meer...

Facebook
Pin It