De Anderen en Ik

Mensen met autisme zijn minder sociaal, sommigen spreken zelfs over asociaal. Het is inderdaad zo dat een aantal mensen met autisme een gebrekkig inlevingsvermogen hebben, en bijgevolg ook minder sociaal reageren. Maar of zij dit bewust doen?

Aandacht hebben voor elkaar is geen makkelijke zaak. Zeker niet als je autisme hebt, en soms gewoon niet weet wat de andere bedoelt, al ver van te achterhalen wat hij voelt. En toch is het belangrijk in het sociaal verkeer. Dit, en nog veel andere elementen vind u in de bijhorende presentatie.

Lees meer

Diagnostiek

Is een diagnosestelling belangrijk voor mensen met autisme? En waar vind je dergelijke diagnoses? Kunnen alle centra dat? En hoe gaat het in zijn werk?  

Op vraag van de PASS-groep Gent werd een voordracht georganiseerd rond diagnostiek bij mensen met een autismespectrumstoornis. De voor- en nadelen worden op een rijtje gezet, alsmede de werkwijze binnen de meeste diagnostische centra.  Er wordt ook aandacht besteed aan mogelijke signalen om naar een diagnostisch proces te grijpen.

Lees meer

Met 20 jaar vertraging

Over mensen met een verstandelijke handicap die pas op latere leeftijd in een werking terechtkwamen waar concreet rond hun handicap autisme werd gewerkt.

Lees meer

Verbale en fysieke Agressie

Mensen met autisme komen soms agressief uit de hoek, vaak verbaal, soms fysiek. Hoe komt het? Wat zijn de verschillende vormen van agressie, en hoe moet je er mee omgaan...

Lees meer

Olga Bogdashina

Olga Bogdashina schreef het boek over zintuiglijke waarneming bij mensen met ASS. Voor sommige mensen met autisme is het namelijk niet zo vanzelfsprekend dat zij zien wat anderen ook zien, dat ze waarnemen wat anderen ook waarnemen.

Lees meer

Autisme en depressie

Mensen met autisme lijken gevoeliger voor een depressie dan anderen. Heeft de overprikkeling hier iets mee te maken? En hoe ga je er dan mee om. Is medicatie of psychotherapie aangewezen? En wanneer is een depressie een depressie, en wanneer moet je reageren. Deze tekst werd geschreven nav een avond rondom depressie, op vraag van de Pass-groep.

Lees meer

Autisme PPW

Op zoek naar een algemene presentatie over autisme? We nemen je in vogelvlucht mee door de geschiedenis, de diagnostiek en de begeleidingsmethoden.

Lees meer