Els Ronsse 

Els

Els studeerde in 1995 af in de klinische psychologie (UGent), en volgde daarnaast ook nog een integratieve psychotherapieopleiding. Ze werkte 15 jaar als orthoagoog bij mensen met een verstandelijke beperking en autisme, en opende daarnaast in 2000 een eigen praktijk gericht op mensen met autisme en een normale begaafdheid.

Naast haar werk als psychologe is ze werkzaam als voorzitter van de vlaamse regiegroep Sen-Seo en is ze ook aktief betrokken bij partneravonden georganiseerd door de Vlaamse Vereniging Autisme.

Els biedt naast individuele coaching ook supervisie en vorming aan rond thema's die met autisme en/of verstandelijke beperking te maken hebben.

Klik hier voor CV

 Geregistreerd als werkzaam psycholoog
  Lid van de Vlaamse Vereniging voor klinisch psychologen en de Belgische federatie voor psychologen
  Erkenningsnummer: 722104716
  Ond.Nr: BE 871.557.569

 

Valerie Verstraete

Valerie studeerde in 2003 af als psychologe aan de Gentse Universiteit Gent. Ze is werkzaam binnen de poliklinische werking van het psychiatrisch centrum Dr. Guislain en binnen PsySense. In beiden neemt ze vooral het luik diagnostiek op zich, naast een stukje psycho-educatie en coaching van mensen met autisme. 

Om een goede begeleiding of behandeling te bieden, kan namelijk afhankelijk van de aard van de problemen, verkennende of verdiepende diagnostiek zinvol zijn. Soms zijn afnames van testen of vragenlijsten aangewezen, of het gebruik van observaties.

Dit kan zowel gaan over een diagnosestelling van een verstandelijke beperking als van bijkomende psychische stoornissen en/of gedragsproblemen, als over diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen. De specialisatie hierbij ligt in het diagnosticeren van autismespectrumstoornis en/of AD(H)D, concentratieonderzoek en intelligentieonderzoek.

Klik hier voor CV

Geregistreerd als werkzaam psycholoog
Lid van de Vlaamse Vereniging voor klinisch psychologen en de Belgische federatie voor psychologen.

Erkenningsnummer 8023105.724

Ond.Nr. Be0882623982

 

Sofie Vermeersch

Sofie studeerde in 2000 af als ergotherapeute. Ze werkte jaren als arbeidstrajectbegeleidster op een resocialisatieafdeling, en legde zich daarna toe op het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking in hun dagbesteding. Sinds 2008 werkt Sofie mee als medewerker binnen de polikliniek van het P.C.Dr. guislain en in PsySense, waarbij ze instaat voor de observatie en screening van mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast biedt ze individuele coaching en speltherapie. Bij volwassenen  met een verstandelijke beperking werkt ze vooral rond zelfbeeld en assertiviteit, bij kinderen met autisme en/of adhd vooral rond zelfbeeld, Executieve functies en sociale vaardigheden.

In speltherapie, een therapievorm vanuit de ergotherapie, worden specifieke problemen zoals concentratieproblemen, kunnen omgaan met regels, de beurt kunnen afwachten en nemen, kunnen omgaan met winnen of verliezen, zelf leiden of geleid worden, opgenomen.  

Klik hier voor CV

 

Isabelle Claeys

Isabelle studeerde in 1995 af als psychologe aan de Gentse universiteit en volgt daarnaast een oplossingsgerichte psychotherapieopleiding aan het Korzysbski-instituut te Brugge.Vanuit een medische interesse specialiseert ze zich verder in psycho-oncologie, met oog voor cognitieve en gedragstherapeutische elementen.  Een aantal werkervaringen als medewerker op A-dienst Maria Middelares (korte opnamedienst) en in creatieve therapie bij MPI in Beerlegem brachten daarnaast interesse bij voor het werken rond depressie en rouw.

Op dit moment begeleidt Isabelle voornamelijk mensen met levensvragen rond depressie, ocd, hooggevoeligheid en/of problemen vanuit kanker.

Klik hier voor CV

Geregistreerd als werkzaam psycholoog
Lid van de Vlaamse Vereniging voor klinisch psychologen en de Belgische federatie voor psychologen
Erkenningsnummer:702110372
Ond.Nr: BE 0835.739.231

 

Elke Flamand

Elke studeerde in 2008 af als professionele bachelor in de psychologie en in 2011 als seksuoloog. Elke werkt al enkele jaren als educatief medewerker bij VONX. Hierbij geeft ze cursussen aan mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens deze cursussen werkt ze vooral rond de thema’s ‘relaties en seksualiteit’, ‘ik’ en ‘ik en jij’.

Sinds 2015 sloot zij aan bij het team van Psysense, waarbij zij instaat voor observatie en diagnostiek bij mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast biedt ze individuele therapie aan met mensen met een verstandelijke beperking als klinisch seksuoloog i.o. en als creatief therapeut.

Hierbij werkt ze vooral rond seksualiteit en relaties, zelfbeeld, assertiviteit, emoties en leren contact leggen met anderen. Dit kan aan de hand van psycho-educatie of op een creatief therapeutische manier.

Klik hier voor CV

 

Greta Van Impe

Greta werkt al jarenlang als psychiatrisch verpleegkundige en heeft veel ervaring in het werken met ontwikkelingsstoornissen. Ze werkt vanuit de thuissituatie, waarbij ze samen met iemand op zoek gaat hoe zijn leefomgeving kan worden aangepast. Dit kan individueel zijn, en/of samen met gezinsleden/huisgenoten. Daarnaast biedt  ze ook hulp bij informatieverwerking en administratieve zaken.

In het team van PsySense helpt ze mee om theorie om te zetten in praktijk. Mensen met autisme en adhd bv. kunnen bij haar terecht om een dagplanning op te maken, het huishouden helpen te organiseren, om een (vrijwilligers)job te zoeken of om de vrije tijd in te vullen.  

Bedoeling van begeleiding door Greta is in de eerste plaats om samen de weg af te leggen naar een minder stresserend leven met meer duidelijkheid, aanvaarding en meer  veerkracht in het leven. En dit door dingen samen te doen.

Ond.Nr. BE05 06 94 17 94

 

Simon Dessein

Simon werkt als proces begeleider bij DOP én als zelfstandig adventure educator. Voordien heeft hij gewerkt als psychiatrisch verpleegkundige. 

 In het team van PsySense doet hij groepsgerichte activiteiten en individuele wandelcoaching/therapie. 

 De groepsactiviteiten richten zich vooral op het in gang zetten van je lichaam en geest. Dit doet hij via een verrassende en dynamische mix van uitdagende groepsopdrachten, vertrouwensopdrachten en een lage touwenpiste in het bos. 

Na het volgen van een sessie weet je wat jouw rol in een groep of situatie kan zijn, leer je om je mening te geven, en ervaarde je dat grenzen verleggen achteraf een goed gevoel kan geven.

Simon neemt je tevens graag mee op tocht. Je zoekt samen de weg en het tempo. Je overwint obstakels komt jezelf tegen en ontdekt. Je komt op nieuwe plaatsen en maakt verrassende wandelingen in onze provincie. 

Durf je innerlijk kompas te volgen en verlaat heel even je comfortzone, om ze ... daarna groter te zien worden. 

Ond.Nr. :BE06 56 87 53 87

 

 

Dr. Gunther Degraeve

Dr. Gunther Degraeve is een volwassen-psychiater met een specifieke interesse in ontwikkelingsstoornissen en heeft daarnaast een uitgebreide ervaring binnen de VAPH-sector. Hij heeft een eigen praktijk in Maldegem, is verbonden aan het P.C. dr. Guislain en als consulterend psychiater verbonden aan een aantal VAPH-voorzieningen. 

Binnen PsySense denkt hij mee binnen diagnostische processen en in intervisie. Daarnaast is hij ook beschikbaar voor secund opinion en psycho-farmacologisch advies. 

Riziv 1-36314-68-780

 

 

 

 
Facebook
Pin It