Disclaimer

Psysense aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op de website van Psysense.

Psysense behoudt zich dan ook het recht voor tekst en vorm van door derden aangeboden informatie naar redelijkheid en billijkheid te wijzigingen. Indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie strijdig is met de belangen van internetgebruikers in zijn algemeenheid en die van Psysense in het bijzonder, behoudt Psysense zich het recht voor dergelijke strijdige informatie zonder opgave van redenen te weigeren en/of te verwijderen van haar systemen.

Psysense is niet aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie welke op de website van Psysense beschikbaar is.
De informatie op de pagina's van Psysense behoort toe aan Psysense en mag dus NIET zonder uitdrukkelijke toestemming van Psysense gebruikt of gekopiëerd worden.

 

 

 

 

Psysense is de naam van een praktijk waar psychologen en therapeuten werken.
U kunt bij ons terecht, ongeacht uw situatie, leeftijd, werk, …

We richten ons zowel op kinderen, adolescenten als volwassenen.
Indien u het nodig acht, kan dit samen met uw partner of kind of andere naasten.
Ook mensen met autisme en/of verstandelijke beperking kunnen bij ons terecht.
 

De naam PsySense komt van een samengaan van de woorden
psych (geest) en sens (zintuig, betekenis).
Het woord PsySense wil het belang benadrukken van de zintuiglijke informatie die we ontvangen,
de betekenis die we daaraan verlenen
en de gevolgen die dit heeft voor onze denkwijze.

Bij PsySense ligt de nadruk dan ook op het exploreren van deze denkwijze,
en het op die manier bewuster, op een meer zintuiglijke manier omgaan
met de informatie die we ontvangen van onze omgeving en onszelf.


 

 

Els Ronsse Psychologe

Professioneel, rechtuit, vertrouwen, nabij, warm...

Isabelle Claeys Psychologe

Zachtaardig, straalt rust uit, deskundig, zorgzaam, geduldig, warm...

Simon Dessein Psychiatrisch verpleegkundige

Rechtuit, buitenmens, actief, avontuurlijk, enthousiast...

Valerie Verstraete Psychologe

Analytisch, zoekend, observerend, oog voor anders-zijn...

Sofie Vermeersch Ergotherapeute

Doorzetter, passioneel, extravert, enthousiast, expressief...

Elke Flamand Psychologe

Leergierig, weet wat ze wil, ambitieus, creatief, mindfull...

Greta Van Impe Verpleegkundige

Concreet, to the point, praktisch brein, positief kritisch, gemoedelijk...

Natalie De Reghel Orthopedagoge

Oprecht, meelevend, diplomatisch, loyaal, gedreven...