• Samen
  • Vanuit
  • Op zoek
  • Gemak

Psysense is de naam van een praktijk waar psychologen en therapeuten werken. U kunt bij ons terecht, ongeacht uw situatie, leeftijd, werk, … We richten ons zowel op kinderen, adolescenten als volwassenen. Indien u het nodig acht, kan dit samen met uw partner of kind of andere naasten. Ook mensen met autisme en/of verstandelijke beperking kunnen bij ons terecht.

De naam PsySense komt van een samengaan van de woorden psych (geest) en sens (zintuig, betekenis). Het woord PsySense wil het belang benadrukken van de zintuiglijke informatie die we ontvangen, de betekenis die we daaraan verlenen en de gevolgen die dit heeft voor onze denkwijze. Bij PsySense ligt de nadruk dan ook op het exploreren van deze denkwijze, en het op die manier bewuster, op een meer zintuiglijke manier omgaan met de informatie die we ontvangen van onze omgeving en onszelf.

 

Psysense aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op de website van Psysense.

Psysense behoudt zich dan ook het recht voor tekst en vorm van door derden aangeboden informatie naar redelijkheid en billijkheid te wijzigingen. Indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie strijdig is met de belangen van internetgebruikers in zijn algemeenheid en die van Psysense in het bijzonder, behoudt Psysense zich het recht voor dergelijke strijdige informatie zonder opgave van redenen te weigeren en/of te verwijderen van haar systemen.

Psysense is niet aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie welke op de website van Psysense beschikbaar is.
De informatie op de pagina's van Psysense behoort toe aan Psysense en mag dus NIET zonder uitdrukkelijke toestemming van Psysense gebruikt of gekopiëerd worden.

Activiteiten

maandag 25 september, 08:00 tot 16:00
Autisme, back to basic 1

dinsdag 26 september, 09:00 tot 12:00
Autisme, back to basic

dinsdag 26 september, 19:30 tot 22:00
partners in autisme

woensdag 27 september, 19:00 tot 21:30
partners in autisme

donderdag 28 september, 09:00 tot 17:00
emotionele ontwikkeling, een kans binnen bijzonder jeugdzorg? deel 1